Performers: Andrea Solomun, Judita Franković, Ema Janković, Iva Čevizović, Filip Vidović, Marko Cindrić, Dora Kokolj, Davor Lovrinić, Svebor Zgurić, Josipa Kukor i Elena Brumini.